nl fr

Studiekring eerste millennium


De studiekring SEM beoogt met zijn werk een hernieuwd onderzoek naar de
geschiedenis van het eerste millennium van de Lage Landen globaal tussen
Somme en Elbe in de periode 100 v. Chr. tot 1200 n. Chr.

SEM probeert dit doel te bereiken door:
  • het uitgeven van kwartaalblad SEMafoor
  • het uitgeven van boeken
  • het organiseren van symposia
press

Stichting SEM
Secretariaat, administratie, redactie:
Hof 6
4854 AZ Bavel
Nederland

info@semafoor.info

Jaarabonnament € 35,00
Rekeningen Stichting SEM:
IBAN: NL44INGB0009102678
o.v.v. abonnement SEMafoor


Om voor ANBI-donaties in aanmerking te komen publiceren we de relevante gegevens van de SEM-organisatie: u ziet dat er met weinig geld veel gepresteerd wordt. Mocht u willen schenken dan hoeft u bij SEM niet bang te zijn voor oneigenlijk gebruik van uw donatie.