SEMafoor is het tijdschrift van SEM dat sinds 2000 vier keer per jaar verschijnt.

Een keur aan auteurs heeft in de loop der jaren bijdragen aan het tijdschrift geleverd.

Nieuwe auteurs die ambitie hebben om ook in SEMafoor te publiceren worden verzocht om contact op te nemen met de redactie: info@semafoor.info.

Het samenstellen van een editie van ons kwartaalblad SEMafoor, aan de hand van alle aangeleverde kopij, gaat altijd gepaard met veel redactioneel werk. Sinds we met jaargang 19 (2018) zijn overgeschakeld naar een blad in full-colour, is het redactionele werk weer toegenomen. Om dat redactionele werk enigszins behapbaar te houden stellen we het zeer op prijs als auteurs rekening zouden willen houden met onze vernieuwde richtlijnen.
Auteursrichtlijnen SEMafoor (pdf)

Met een vertraging van één jaargang verschijnen de tijdschriften in gescande vorm online. Ook de zeven edities van het AD Bulletin zijn inmiddels online. Het AD Bulletin is de voorloper van SEMafoor en verscheen van 1996 t/m 1999.

Registers