NIFTERLACA DISCUSSIEFORUM

Op initiatief van een van onze abonnees (Jeff van Hout) is er kortgeleden een discussieforum op internet opgestart onder de naam Nifterlaca. Het thema van dit forum is de geschiedenis van het eerste millennium der Lage Landen, precies zoals het onderzoeksgebied van SEM. Afgezien van deze overeenkomst is het forum onafhankelijk van SEM en valt dus geheel onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Mogelijk dat dit informele forum voor een aantal van onze abonnees een welkome aanvulling kan zijn op ons tijdschrift SEMafoor en een lagere drempel vormt voor eenieder die binnen ons studiegebied zaken aan de orde wil stellen en er over wil discussiƫren. Het bestuur van SEM en de redactie van SEMafoor zien het discussieforum als een welkome aanvulling op SEMafoor, de SEM-website (www.semafoor.net) , de SEM-symposia en eventuele andere activiteiten. Kortom: een SEM-NIFTERLACA-combinatie die hopelijk nog meer initiatief, creativiteit en kwaliteit brengt.

Valid HTML 4.01!